Παρατηρητήριο Αστικών Συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης

 

Μια προσπάθεια να καταγραφεί ο αριθμός των λεωφορείων που βρίσκονται σε υπηρεσία μέσω της τηλεματικής στην πόλη της Θεσσαλονίκης από τις δημοτικές κινήσεις

 

Λεωφορεία σε υπηρεσία, κατά προσέγγιση,

 

από τα οποία, σε γραμμές που εξυπηρετούνται από τον ίδιο τον ΟΑΣΘ

 

δηλαδή δεν συμπεριλαμβάνονται οι γραμμές που έχουν παραχωρηθεί στα ΚΤΕΛ.

Οι γραμμές αυτές είναι:

 

Ιστορικό

 

Εβδομάδα

 

Μήνας